بازدید اولیه آسانسور (رایگان)
انتخاب گزینه ها
  • چه خدمات بازدیدی نیاز دارید؟

 ارائه مشاوره در آیتکس جهت آگاه سازی مشتریان از وضعیت آسانسورشان، با ارائه اطلاعات دقیق و شفاف صورت می پذیرد تا بهترین  انتخاب را انجام دهند و جهت جلب اعتماد مشتریان این خدمت بازدید رایگان شده است.

کارشناسان آیتکس بازدید اولیه آسانسور شما را رایگان انجام می دهند ، پیشنهاد می کنیم قبل از هر اقدامی که بخواهید برای آسانسور خود انجام دهید ابتدا از کارشناسان آیتکس مشاوره گرفته، سپس بهترین انتخاب را انجام دهید

خدمات دیگر

از ما مشاوره ی رایگان بگیرید
تا ۱۰شب: 02166020816