آیتکس سامانهای است که بهصورت تخصصی بر ارائه خدمات آسانسور، اعم از تعمیر آسانسور، سرویس و نگهداری آسانسور، ایمنسازی آسانسور، استانداردسازی آسانسور، نوسازی آسانسور، بازسازی آسانسور، تزئینات آسانسور، کابین آسانسور، زیباسازی آسانسور و کلیه امور مربوط به سرویس آسانسور فعالیت میکند. هدف ما در آیتکس ارائه خدمات باکیفیت بالا و متفاوت از دیگر ارائهدهندگان خدمات آسانسور است. آیتکس برخلاف دیگر سامانههای خدمات فقط نقش واسط بین تعمیرکار آسانسور و مشتری را ندارد، بلکه تکنسین و سرویسکار آسانسور، قبل از بکارگیری توسط آيتكس، احراز هویت شده و تمامی دورههای آموزشی مربوط به آسانسور را گذرانده است. پس از اعزام تکنسین، تیم پشتیبانی آیتکس بر تمامی مراحل انجام کار نظارت دارد و ارتباط ما با شما قطع نمیشود. پس از ثبت درخواست خدمات آسانسور در آيتكس باید به شما بگوییم که خیالتان از بابت آسانسور راحت...

خدمات آسانسور آیتکس

استانداردسازی آسانسور

گاهی نصبکنندگان آسانسور توانایی لازم را برای ایمنسازی و استانداردسازی آسانسور ندارند؛ همین است که در روند بازرسیها برای اخذ گواهی استاندارد آسانسور، آسانسور شما استاندارد و ایمن تشخیص داده نمیشود و نمیتوانید استاندارد اولیه آسانسور یا استاندارد ادواری آسانسور دریافت کنید. در این موارد، کارشناسان متخصص آیتکس، قبل از حضور بازرس به محل شما میآیند تا تمام موارد غیراستاندارد آسانسور شما را مشخص کنند تا شما بتوانید با صرف کمترین هزینه، استاندارد آسانسور خود را دریافت کنید.

خدمات سرویس و نگهداری آسانسور

معقولترین و بهصرفهترین راه برای گرفتن خدمات مناسب از آسانسور، سرویس و نگهداری آسانسور است. پس از عقد قرارداد خدمات سرویس و نگهداری آسانسور، اگر مابین دو سرویس دورهای آسانسور شما، خرابی یا اختلال موردیای در عملکرد آسانسور ایجاد شد، به دلیل برخورداری شما از قرارداد خدمات سرویس و نگهداری آسانسور، تعمیر آسانسور و رفع خرابی موردی آن بهطور رایگان صورت میگیرد. حین قرارداد، سرویسکاران آسانسور آیتکس، همراهان آسانسور شما خواهند بود!

خدمات بازسازی آسانسور و تزئینات آسانسور

تعداد زیادی از آسانسورهایی که در سالهای گذشته نصب شدهاند، اکنون از نظر فنی، موتوری و یا کابین فرسوده و دچار مشکل شدهاند؛ در بعضی موارد کابین در هنگام حرکت، سر و صدای زیادی تولید میکند یا خرابیهای مکرر آسانسور باعث از بین رفتن آرامش ساکنین میشود؛ گاهی ظاهر فرسوده کابین آسانسور زیبایی ساختمان را تحتالشعاع خود قرار داده و از طرفی هزینه نصب دوباره آسانسور نیز بسیار بالاست. خدمات بازسازی و تزئینات کابین آیتکس برای برطرف کردن این مشکل طراحی شده و شامل نورپردازی کابین آسانسور، طراحی کابین آسانسور، تزئین کابین آسانسور، ایمنسازی کابین آسانسور، نصب کابین آسانسور است. همینطور، بازسازی آسانسور شامل، تشخیص مشکلات آسانسور، شناسایی قطعات فرسوده آسانسور، نوسازی آسانسور، بهینه کردن کارکرد آسانسور است.

از ما مشاوره رایگان بگیرید تا ۱۰شب: 02166020816