آسانسور کششی

عکس مقاله آسانسور کششی

آسانسور کششی ، این آسانسورها بر اساس ماشین اتوود کار می‌کنند، این طرح متشکل است از دو وزنه‌ بر دو سر یک نخ که از روی یک قرقره عبور می کند

این آسانسورها بر اساس ماشین اتوود کار می‌کنند، این طرح متشکل است از دو وزنه‌ بر دو سر یک نخ که از روی یک قرقره عبور می کند، در آسانسورهای کششی نیز  بریک سر سیم بکسل کابین و بر سر دیگر کادر وزنه و سیم بکسل از روی فلکه ی موتور عبور می کند.

 در آسانسور کششی از موتور آسانسور  برای بالا و پایین بردن کابین و از کادر وزنه برای کاهش فشار وارد بر موتور استفاده میشود؛ در ماشین آتوود همواره وزن وزنه ها ثابت و برابر هستند به همین خاطر با وارد کردن نیروی بسیار کمی به هر طرف ، سیستم جابجا میشود اما در آسانسورها وزن کابین همواره در حال تغییر است و اگرکادر وزنه هم وزن  ظرفیت کابین باشد برای بالا و پایین بردن کابین در زمان خالی بودن فشار بسیار زیادی به موتور وارد می شود،  به همین خاطر وزن وزنه همواره  نصف ظرفیت   کابین است این امر باعث می‌شود که در زمان خالی و پر بودن کابین نصب نیروی مورد نیاز در حالت قبل به موتور وارد شود به همین خاطر به موتوری با نصب قدرت حالت قبل نیاز  خواهیم داشت و این امر باعث بهینه سازی در مصرف انرژی خواهد شد.

 در این نوع آسانسورها کادر وزنه در اطراف  و درون چاه آسانسور قرار دارد و موتور آسانسور و فلکه موتور در فضایی به نام موتورخانه و بالای چاه آسانسور قرار می گیرد. 

نوع دیگری از آسانسورهای کششی نیز وجود دارد به نام "Room Less " که در آن دیگر نیازی به موتورخانه نیست.

نصب آسانسورهای کششی معمولا در مراحل پایانی ساخت ساختمان انجام می شود و نیاز به داشتن فضایی برای چاه آسانسور و موتورخانه دارد، نصب این گونه آسانسورها در حدود یک ماه زمان میبرد.

از ما مشاوره ی رایگان بگیرید
تا ۱۰شب: 02166020816