روغن موتور آسانسور

عکس مقاله روغن موتور آسانسور

.

روغن موتور آسانسور و خودرو، شباهتها و تفاوتهایی دارند که آیتکس در ادامه آنها را بررسی خواهد کرد. کاربرد روغن در آسانسور و خودرو دارد کاملا واضحاست ولی چند نکته درباره روغنهای موتور باید مورد توجه قرار گیرد.

اولین نکته این است که روغن مورد استفاده، قرار است تحت چه دمایی انجام وظیفه کند. مطلب مهم دیگر، میزان استفاده، غلظت و کیفیت آن است. پس نمیتوان از روغن موتور خودرو در موتور آسانسور استفاده کرد. پس بایستی تمام پارامترهایی که برای گیربکس موتور مناسب است لحاظ شود. تمامی این مشخصات، در پلاکی فلزی بر روی موتور نصب شده که میزان روغن مورد نیاز نوع و مشخصات دیگر آن را نشان دادهاست.

البته همیشه نیاز به تعویض روغن موتور آسانسور نیست چون از نوع مخصوصی استفاده شده است. ولی در حالت عادی بهتر است برای تعویض آن، از روغن گیاهی مخصوص آسانسور استفاده شود. همچنین میزان روغن موجود در گیربکس آسانسور را میتوان در گیج شیشهای نصب شده بر روی بدنه مشاهده کرد. ضروری است که روغن تا نصف گیج را پر کرده باشد. جالب توجه است که روغن گیاهی در دمای بسیار بالا خاصیت خود را از دست نمیدهد.

برای اطلاع از نحوه عملکرد صحیح گیربکس و موتور، بهتر است از کارشناسان معتبری مشاوره گرفت.

از ما مشاوره ی رایگان بگیرید
تا ۱۰شب: 02166020816